fbpx
Manufacture and Import from China

Privacy and Cookies Policy

5 Stars Sourcing tar din personliga integritet på största allvar och förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas. Det är viktigt att du känner dig trygg när du handlar från hemsidan eller på annat sätt lämnar information till oss.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vänligen notera att denna policy kan komma att ändras utan föregående upplysning från vår sida.

Personuppgifter

När du handlar av 5 Stars Sourcing lagrar vi följande information om dig:

– Förnamn och efternamn
– E-postadress
– Adressuppgifter
– Telefonnummer
– Eventuellt organisationsnummer
– Information om beställda produkter

Detta görs i syfte att ge dig bästa möjliga hjälp före, under och efter köp. I och med att du besöker vår webbsida och anger personuppgifter i samband med köp samtycker du till behandling av dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss via kontaktformulär på hemsidan eller direkt via e-post samtycker du även till att vi behandlar och lagrar den information du lämnar till oss i dessa meddelanden.

Vi har ej tillgång till dina kortuppgifter, personnummer eller annan information om betalning. Den informationen tillhandahålls av vår betalpartner Klarna och Paypal.

Vi kan komma att skicka ut e-post till dig i syfte att samla in information och åsikter om våra produkter och tjänster. Skulle du inte längre vilja få sådan information skickad till dig går det alltid att avregistrera sig.

Cookies

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt.

Generellt används cookies för att spara information om användarnas preferenser som till exempel varukorgar och för att tillhandahålla anonymiserad data till tredjepartsleverantörer.

Tredjepartsleverantörer, inklusive vårt partnernätverk använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

Cookies gör i de flesta fall din användarupplevelse bättre. Skulle du vilja går det dock att stänga av cookies på den här sidan och andra. Det mest effektiva sättet att göra det på är att stänga av cookies i din webbläsare. Vi rekommenderar att du konsulterar Hjälp sektionen i din webbläsare eller använder the About Cookies website som tillhandahåller information om hur du stänger av cookies i alla moderna webbläsare.

Personuppgiftsansvarig

5 Start Sourcing med är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerhet för dina personuppgifter

För att skydda de personuppgifter som vi behandlar så vidtar vi en mängd tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar våra datasystem hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

 

I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00


E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm